Ur Sundsvalls Tidning den 10 oktober 2004


Riddar Arn var medelpading


Verklighetens Arn Magnusson kom kanske från Birsta. Enligt en sägen, nedtecknad 1601, var 1200-talsädlingen Fale Bure den man som utförde vissa hjältedåd som Jan Guillou tillskrivit sin romanfigur. Sten Rigedahl, kulturprofil i Sundsvall, är en av Fales ättlingar. Han vill väcka sin anfader till liv igen i ett Burespel.

 

I vapenhuset i Sköns kyrka står en griftesten som benämnts Fale Bures liksten. Stenen har bytt hem många gånger och nötts av många fötter då den legat på golvet. Den visar ett adelsvapen med en bepansrad arm och två korslagda bilor släkten Bures vapen.

 

1601 kom Sveriges förste riksantikvarie Johannes Bureus på besök till Sköns kyrka. Av kyrkoherden fick han sig följande historia till livs: I Erik den Heliges korståg red bland andra en riddare vid namn Fale Bure den äldre. När Erik mördats 1161 deltog Fale i jakten på hans baneman och stupade själv i strid. I denna tid av konflikt mellan Eriksätten och den sverkerska ätten uppfostrades Erik den Heliges fyra sonsöner under kung Sverker den yngre Karlsson. Pojkarna hölls i en borg på Visingsö, men de kände sig hotade av Sverkeranhängarna, och när de blivit äldre flydde de. Vid Älgarås hanns de upp av Sverkers män, och tre av pojkarna mördades. Men en räddades, och när Jan Guillou beskriver händelsen låter han Arn Magnusson föra prinsen till Norge, dit historisk tradition velat ha honom. Men när Johannes Buréus berättar i sin reseskildring "Sumlen" från 1600-talet är räddaren Fale den äldres son (eller sonson) Fale Bure den yngre, Fale hin unge mannen från stenhällen i Sköns kyrka. Enligt Bureus förde inte Fale prins Erik Knutsson till Norge utan till sitt hem i Byrestad (Birsta). När Erik växt uppdeltog han och Fale i den här som besegrade Sverker i slagen vid Kungslena 1208 och Gestilren 1210. Erik Knutsson blev Sveriges första krönte kung, och Fale fick som tack Medelpad, Jämtland och en del av Ångermanland i förläning.

 

Bureus noterar också att Sköns dåvarande kyrka var ett ombyggt slott, som i så fall kan ha varit Fales befästa borg.

 

Jan Guillous böcker om den spännande tid då Sverige enades till ett rike har dragit mängder av besökare till Västergötland, där centrum för dåtida storpolitik låg. Men Arn Magnusson, i vars spår turisterna vandrar, är en fiktiv person som placerats in i en verklig händelsekedja. Guillou har skrivit historia rätt, men han visste inte om den verklige Arn, säger Sten Rigedahl.

 

Själv fick han för en tid sedan besök av en amerikansk släkting, som ville efterforska sina rötter. Släktingen besökte landsarkivet i Härnösand, och strax därefter kom en bunt papper hem till Sten Rigedahl. Släktingen hade lyckats spåra familjen ända till 1250 och en viss Fale Bure. Om arkiven talar sanning är Sten Rigedahl ättling till legenden i 23:e led. Mamma berättade att mormor kom av finare familj. I Säbrå lyckades jag hitta uppgifter om att hennes släkt var befryndad med Burarna, säger han.

 

På Burestenen i Nolby finns ätten omnämnd: stenen är rest till en 1000-tals-Bure och ristad av Farthain, som kan vara en äldre variant av namnet Fale samma förnamn användes ofta i många generationer. Att en stormannaätt funnits här under medeltiden ifrågasätts knappast numera. Däremot finns de som inte tror på Bureus berättelse. En åsiktsriktning menar att stenen i Sköns kyrka istället gäller en Farthain den unge, som dog vid 1400-talets början. Vissa anser också att släkten Bure härstammar från Skelleftetrakten.

 

Men det är fel. Dit flyttade Herse Bure först på 1300-talet och grundade ett kloster, säger Sten Rigedahl. Själv tvivlar han inte sekund på äktheten i skildringen.

 

Relaterade arkiv riddar, riddarhuset

 

Susanne Holmlund

 

 

<< Tillbaka till Press

 

<< Tillbaka till startsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 FaleBure.se

 

Mail:   webbansvarig(at)falebure.se

 

 

 

Medelpadska festspel

av Sten Rigedahl

 

Stenarna talar

 

Biografier 

 

Lättläst

 

Gruvan

 

Press

 

            Länkar            

 

► Norra Berget i

    Sundsvall

                                 Sundsvalls kommun

 

Medelpadsakademin

 

Svensk historia

 

Bureå hembygdsför-

    ening

 

Medelpads   

   forminnesförening

 

Free counter and web stats