Sundsvall den 9 december 2017

   

Hej Kära medlemmar i Föreningen Bure!

 

Julen närmar sig med ilfart och vi i föreningens styrelse hoppas att ni myser Advent med tända ljus, glögg och peppakakor, något som numera starkt förknippas med den kommande helgen. 


Ett av Föreningen Bure mål är enligt våra stadgar ”att återge Fale Bure ätten dess plats i Sveriges historia”. Som stöd har vi bl.a. Johannes Bureaus släktkrönika som skrevs tidigt 1600-tal och hans berättelse om ”Fale hin unge” som en tidig Bure-ättling. Denne ”Fale hin unge” hade sin hembygd i Byrestad (Skön, Sundsvall) och sägnen förtäljer att han tjänade i kung Knut’s hov och att  Fale räddade Kung Knut’s son Erik Knutsson från att bli dödad vid Älgarås år 1205. Om detta och mycket mer kan ni läsa på vår hemsida (falebure.se). Fortfarande har vi kvar minnen av årets Bure-dag den 18 juni då scener ur sägnerna spelades upp på Sköns kyrkbacke. Bent Fridholm höll en mycket uppskattad föreläsning om Sköns ”gamla kyrka” och visade på plats var den medeltida kyrkan och den sägenonspunna borgen var belägen. Det blev en mycket lyckad dag.

 

Det har ifrågasatts om denne ”Fale hin unge” var en Bure? Johannes Bureus (1568-1652) hävdar bestämt att det var så. Fale hin unge tros ha blivit begravd vid Sköns gamla kyrka, sannolikt framför den gamla borgen med utsikt över den rika dalen nedanför Sköns höjd. Denna grav fanns troligen fortfarande kvar 1716 då Matthias Nordal skrev en avhandling som heter ”Om Medelpad”. Där står det (översatt från latin) ”På kyrkogården till nämnda Skiöns kyrka finna vi Fales grav och upprest under kyrkvalvet en gravsten, på vilken hans vapen, en bepansrad arm och två bilor, är inhugget.”      Då ”nya kyrkan” i Skön byggdes och stod klar 1850 togs ingen större hänsyn till Fale’s grav. Gravens plats är idag inte markerad men ett troligt läge finns strax utanför den nuvarande kyrkans ingång. Det är också troligt att graven endast blev återfylld och att ett skelett kan finnas kvar.    Gravhällen bevarades dock. Den stod länge utomhus och for illa men idag finns den att beskåda i kyrkans vapenhus.

 

Föreningen Bure har som delmål att kartlägga var gravkammaren finns och att med ny teknik scanna själva gravhällen. För dessa två uppgifter krävs tillstånd och det är något som vi tänker jobba vidare med under 2018. Arbetet påbörjades under våren 2017 men avbröts då kyrkoherde Jan From bytte arbetsplats. 


God Jul!


Staffan Smeds                              Lena Trulsson


Ordförande                                   Kassör och tf sekreterare


Bure blad nr 4, oktober 2016                                                   


Hej kära medlemmar i Föreningen BURE och andra intressenter!


För alla Bure-ättlingar men även för Sveriges historia är det en stor och unik tillgång att Johan Bures (Johannes Bureus) släktbok återfunnits och analyserats samtidigt som nya DNA-analyser har kunnat identifiera svärdslinjer, som med mycket hög sannolikhet verifierar släktlinjer som beskrivits i släktboken. Släktlinjerna sträcker sig ner mot slutet av 1300-talet.


Släktboken återfanns i sitt original i Finska Riksarkivet 2008 och är fylld med ca 3000 namn. I det stora perspektivet kan man dela upp tiden som släktboken täcker i två perioder; Den första perioden sträcker sig från Bureus livstid på 1600-talen bakåt till omkring år 1400 (slutet av 1300-talet).

Den forskning med DNA-studier som har letts av Peter Sjölund sträcker sig från nutid och täcker in Olof Herseson den gamle (ofta refererad som ”Gamle Olof”) och troligen också han far Herse. Den påtagliga likheten mellan Bures nedteckning och DNA-resultaten visar att dessa släktgrenar i Bures släktbok med hög sannolikhetsgrad är korrekta.


Men ännu kvarstår frågetecken kring den andra, äldre perioden. De av Bureus nedtecknade släktgrenarna och sägnerna sträcker sig ner till 1200-talet. Kommer vi att säkert kunna identifiera släktgrenar till tiden innan Fale Herseson, Olof Hersesons bror etablerade sig på Falmark i Västerbotten. Ju längre bakåt bland generationerna man söker sig, desto skörare blir minnestrådarna. Sägnerna, ’det sagda’, omges fortfarande av deras spännande men spröda sanningsväv. Denna sägnernas tid har ivrigast belysts av Sten Rigedahl med Medelpad och Ångermanland som spelplan för berättelser som kan spåras till den äldsta medeltidens texter.


Till vår hjälp finns medeltida dokument. Vi kan i dessa följa människor som träder fram i historien som lagmän och klerikala makthavare, läsa om deras inbördes jordabyten, gåvor till kloster för den egna själens räddning, prydnad och drift. De tidigast tillgängliga och tolkade dokumenten skrevs på 1200-talet. Generellt är dokumenten svårlästa och har studeras av ett fåtal forskare under gångna århundraden, i nutid främst professor Nils Ahnlund som levde 1889-1957. I vår närmaste och nutida krets finns Tommy Hernelind, som också har bidragit till ökad kunskap inom detta område och som kontaktades då Johan Bures släktbok återfanns i Finland.


Vad har hänt inom föreningen den senaste tiden?


Den 29 maj genomförde föreningen ”BURE-dagen” vid Sköns kyrka, i år med närvaro av stiftets biskop Eva Nordung Byström. Buredagens skådespel kan ni höra och se mer om på filmen från 2015 som finns på vår hemsida.


Under årets släktforskardagar i Umeå den 20-21 augusti representerades vår förening av vår kassör Lena Trulsson och av hedersmedlemmen Tommy Hernelind.  Tommy visade då också sin nyutkomna bok; – Bureätten 2. Böcker och Bure-pins såldes och medlemmar värvades.


Närmast i agendan;


Den 24:e november kommer undertecknad och Tommy Hernelind att i Senioruniversitetet i Sundsvall’s regi berätta om BURE-släkten. Föreläsningen sker på Café Piccolo i Pingstkyrkans lokaler 14.00 – 15.30.


Hälsningar från styrelsen!

genom

Staffan Smeds, vice ordförande

BUREBLADET Nr 3, 2016

Hej!

I början av sommaren skrev jag en hälsning (se medsänt mail nedan) och bad er reservera den 17 september för en medlemsutflykt inom Föreningen Bure.

TYVÄRR vi måste ställa in den. Vi hoppas kunna genomföra den nästa år istället.


Jag kan berätta att jag tillsammans med Tommy Hernelind var i Umeå på släktforskarmöte den 20-21 augusti (förra helgen). Mötet hölls i Nolia-hallen i Umeå. I varje hörn diskuterades det släktforskning, allt från arkiv-forskning till DNA. Vi träffade många trevliga människor och kunde berätta om vår förening, vilket även resulterat i att vi nu ökat ytterligare i antal. Tack alla ni som stöder oss.

    Tommy H. lanserade i Umeå sin nya bok; BURE-ätten del 2. Föreningen har köpt in några böcker som du som medlem i Föreningen Bure kan köpa via mig (lena.trulsson@dynatab.se) . Medlemspriset är 275 kr och sedan tillkommer frakt. Läs mer om boken på http://www.adlibris.com/se/e-bok/bureatten---del-2-9789175179377?utm_source=tradedoubler&utm_medium=affiliates&utm_campaign=Bokfynd.nu+SE. Där presenteras den E-boksvariant som kan köpas från Adlibris.


Vad gör vi i Föreningen? Under hösten arbetar vi för att få Fales liksten i Skön scannad med ny teknik. Vi har även andra historiska föremål som ligger i 'önskelådan' att utröna. Vi informerar om dessa längre fram - vi får ta en sak i taget.

Hoppas vi får en skön höst. Just nu regnar det här i Kvissleby och detr bli mysigt att i helgen tända brasa och äta surströmming i goda vänners sällskap!

Mvh

Lena Trulsson

Kassör i Föreningen Bure
BUREBLADET Nr 2, maj 2016

Hej Alla i Föreningen BURE och andra intressenter!

Vår matrikel börjar bli fullständig med E-mejladresser vilket gör kommunikation och information lättare och Föreningen Bure har för avsikt att skicka regelbunden information.


Först vill vi informera att Fale Bure akademin har bytt namn till 'FÖRENINGEN BURE'. Nästan all formalia kring detta med officiell registrering och andra kontakter är avklarade.


Lena Trulsson är vår nya kassör och vi tackar Mats Danielsson för ett fint genomfört arbete med föreningens bokföring under många år.


Framför oss har vi BUREDAGEN den 29 maj!

I år kommer biskop Eva Nordung Byström att delta i både mässan i Sköns kyrka (klockan 11) samt vid smyckandet av Burestatyn med kransnedläggning, som Sten Rigedahl genomför under riddarvakt och trumpetfanfar.


Under det kyrkkaffe som Sköns församlingen bjuder biskopen och oss på, kommer jag (Staffan Smeds) att kort berätta om Fartheign, Fale hin Unge, och något om landsdomarsläktens spår i vår historia. Därefter några scener ur Fale den unges sägner och tornerövningar av Riddarna från Mittens Rike.BUREBLADET Nr 1 maj 2016


Hej Alla i Föreningen BURE och andra intressenter!

Vår matrikel börjar bli fullständig med E-mejladresser vilket gör kommunikation och information lättare och Föreningen Bure har för avsikt att skicka regelbunden information.


Först vill vi informera att Fale Bure akademin har bytt namn till "FÖRENINGEN BURE". Nästan all formalia kring detta med officiell registrering och andra kontakter är avklarade.


Lena Trulsson är vår nya kassör och vi tackar Mats Danielsson för ett fint genomfört arbete med föreningens bokföring under många år.


Framför oss har vi BUREDAGEN den 29 maj!

I år kommer biskop Eva Nordung Byström att delta i både mässan i Sköns kyrka (klockan 11) samt vid smyckandet av Burestatyn med kransnedläggning, som Sten Rigedahl genomför under riddarvakt och trumpetfanfar.


Under det kyrkkaffe som Sköns församlingen bjuder biskopen och oss på, kommer jag (Staffan Smeds) att kort berätta om Fartheign, Fale hin Unge, och något om landsdomarsläktens spår i vår historia. Därefter några scener ur Fale den unges sägner och tornerövningar av Riddarna från Mittens Rike.

Ett fullständigt program skickas som bifogad fil.

Buredagen filmades i fjol och en film finns nutillsammans med annan information på vår hemsida: http://www.falebure.se/index.html se under "hem"


Dessutom har vi en facebooksida och där finns också filmen inlagd http://www.falebure.se/index.html Berätta för era vänner och dela sidan!


Varmt välkomna den 29 maj till en trevlig familjedag vid Sköns kyrka!

Staffan Smeds (v. ordförande)
Burebladet Nr 1 2015


Hej alla Bureförenings vänner. Som ni ser håller ni er hand eller 

åtminstone ser framför er, eftersom detta är en mail tidning, det allra 

första exemplaret av vår medlemstidning!

Redan har ni hunnit märka att vi bytt namn till ett mer allomfattande och 

kanske litet mer anslående sådant. Vi kallar oss helt enkelt 

Bureföreningen!


Den är tänkt att hålla oss samman och berätta om vad som varit, vad som 

ska ske och förutom det bjuda på en kortnovell som i de första exemplaren 

kommer att handla om Björnjakter i mitten av! 1800-talets Hälsingland.

Det är, kan jag som skriver detta berätta, min egen fars självupplevda 

Hälsingland.


Alltnog under det verksamhetsår som gått har stora ting skett inom 

föreningen.

Den 3 maj i år hölls i samarbete med Sköns församling Buredag på kyrktunet.


Programmet var Högmässa i kyrkan med den exellente kyrkoherden Jan From.

Följd av en historisk resumé av Fale den unges historia i bild av Staffan 

Smeds vice ordförande i föreningen.

Så följde utomhusteater Erik X:s kröning åskådliggjord av excellenta 

teateramatörer ur föreningens styrelse och bland samarbespartnern Riddarna 

från Mittens rikes medlemmar.

Så var det dags för Gamla Huset att leva upp till sin cafékapacitet med 

att servera nykokt kaffe med bredda laxsmörgåsar i olika varianter. Jenny 

Melin och Lars Bergman stod för det.

Samtidigt skedde boksläpp av Sten Rigedahls

Bureättens Magna Charta och Sägner om Fale Bure ätten med Rolf Bengtssons 

illustrationer

Riddarna höll sedan hov och visade sina färdigheter i Riddarspel på 

kyrkvallen.

  www.st.nu/medelpad/sundsvall/kyrkbacken-blev-skadeplats-for-riddare


I n ä s t a nummer kommer vi att berätta om 2016 års Buredag som blir den 

29 maj.

Den dagen blir magnfik. Kom och se!


Här följer det första numrets allra första B J Ö R N H I S T O R I A!

Redaktör för Bureföreningens första nr Sten Rigedahl

Hälsingland, Björnens rike


År 1992 var antalet björnar i Hälsingland fyra, i år 2015 är de 

sjuttioåtta, så det har gått framåt om man är björnvän och Nalle sägs ju 

vara godmodig, om han inte blir retad. Hur stort antalet var för 200 år 

sedan när mina förfäder, nybyggare från Finland, kom till norra 

Hälsinglands urskogar är svårt att veta. Min farfarsfars spännande 

björnjakter, som ägde rum i Ramsjö socken säger en del. Slå dig till ro 

framför en öppen eld eller låtsas, som jag gjorde i barndomen och lyssna 

till min far Axels berättelse om sin farfar, Komyrris Olle. Namnet efter 

att nybygget låg där myrarna var så rika på starr och björkris att det 

räckte till en koföda.
Olle var bara 14 år, när han fällde den första bamsen. Mötet med det stora 

djuret kom oväntat. Olle och hans jämnåriga jaktkamrat hade vittjat 

snaror, som var utsatta för skogsfågel och Olle hade bara en lätt 

fågelstudsare med sig. Plötsligt skrek kamraten: ”Björn!” Olle visste att 

de var illa ute, om han missade men han siktade på björnens skalle och 

träffade bakom örat, så den unga björnen stöp direkt och blev liggande 

död. Stolta sprättade pojkarna upp björnen och tog ut inälvorna. Sedan 

band de ihop ramarna och stack in en stång emellan och kunde med mycket 

möda få det tunga djuret med sig hem. Ryktet om  pojkarnas bragd gick runt 

i bygden och de blev mycket uppmärksammade.

Kasta ett öga på vår hemsida www.falebure.se. Kolla facebook! Forts. följer.

--

Sten Rigedahl

Sägenforskare

Fridhemsgatan 63A

85462 Sundsvall

060-617580

www.falebure.se