Opinion

Ge oss vår historia tillbaka!

Ingress för rubriken ”OPINION”


I novembernumret 2012 av ”Populär historia” recenserar Ulla Britt Ramklint Nina Burtons senaste verk ”Flodernas bok”, som handlar om historien runt tre viktiga europeiska floder, Rhone, Rhen och Themsen. Recensenten säger att bokens författare”skriver med en penna bruten från en ängels vinge...”  Om historien säger Nina Burton något underbart och klokt: ”Egentligen har historien inte något eget liv. Den måste födas av berättelsen - historien- som i sin tur föds i någons mun. Därför kan historien och historie-berättelsen ligga nära varandra. Fakta-historien har en vidare ram, och försöker se faktaskärvor från olika håll. Historien ordnar dem däremot till glimmande mönster som måste ses från en bestämd vinkel. Där börjar sagan leva sitt självsvåldiga liv.”

I linje med detta åskådningssätt på sambandet mellan sk. faktahistoria och historieberättelse kan nämnas Leif Grundbergs doktorsavhandling, ”Medeltid i centrum” , där han säger, att den alternativa historietolkningen med sina oppositionella uttryck kanske är lika nödvändig för det historiska medvetandet och den lokala identiteten som de vetenskapliga utgrävningsresultaten. Leif Grundberg citerar i det sambandet mina egna ord ”Historien om Bureättens bedrifter kan aldrig dö och inga historiens dödgrävare klarar att dölja sanningen förborgad i folkminnet” se ”I Arns fotspår...”. Det tydligaste exemplet på sådana anslag är genealogen Urban Sikeborgs Wikipedia drapa, där han på bästa sätt och in i absurdum vill förneka sambandet Buresläkten i Medelpad och buresläkten runt Bureå i Västerbotten. Han underlåter att nämna stormannen, kolonisatören och idé inspiratören till Bureå kloster Herse, Nils Falessons sonson, som något annat än en framgångsrik säljägare och hejas på i en artikel ”Bullrande släkt bodde långt från Nolby” i tidskriften Språk april 2010 av intendenten för Gustav Adolfs Akademin Marit Åhlén, som tror sig veta att Buresläkten härstammar från Bureå, eftersom den gamla NF felaktigt slår fast detta. Båda två gör sitt bästa för att negligera Buresläkten och dess betydelse för Norrlands utveckling under medeltiden och senare, där släkten har skickat sina gener vidare till inte mindre än aderton ärkebiskopssäten under de tvåhundra närmaste åren efter reformationens införande liksom till en rad andra ledande släkter i Sverige, Finland och Baltikum. Epigonen Peter Sjölund har vunnit lokala negativa framgångar med att sturigt framhäva dessa falsifikat.

/Sten Rigedahl


Copyright © 2009 FaleBure.se

Ge oss vår historia tillbaka!


Anna-Lena Wessén har missat hela poängen med en god historia när nu Fale Bure slängs på minnets skrothög. Och både Birsta och Sundsvall missar turister och enkla PR-poäng. Inte konstigt att vänner här i Göteborg stundom undrar: Sa du att du kommer från Sundsvall? Var ligger det?

Jag är född i Sundsvall, i Sköns församling där den kyrka står varom myten säger att Fale Bure, riddaren och Bureättens mytiske stamfader, en gång ska ha haft sitt slott. I somras stod jag där och såg ut över Birsta köpcentrum, fantiserandes hur det möjligen kunde sett ut när Fale själv stod här – blickandes ut mot vad som då var hav.


Om han nu funnits alltså. Det har jag naturligtvis inte en aning om.

Troligen inte Sten Rigedahl eller för den delen hans belackare heller.

Det vi vet är att det finns en stor Bureätt, där jag själv ingår. Vi vet att den varit en av landets mäktigaste med ärkebiskopar, friherrar, riksantikvarier, inflytelserika författare och ministrar i leden. Med tanke på hur makt fördelades och nedärvdes under den svenska medeltiden kan vi dra en enkel slutsats att ättens stamfader dock allra troligast var en ganska mäktig karl. Vi kan vara säkra på att det finns spännande historier att spinna vidare på om hur den här ätten egentligen blev så mäktig.

Ja, det finns det ju redan! Det finns en alldeles otrolig historia om hur han föddes i Sundsvall (observera detta nu) och hade sin borg här. Hur han var en riddare av den kalibern att han både vaktade kungens barn, räddade kungen själv i strid och genom att hjälpa kungen att fly fienden och sedan nedgöra honom, enade hela Sverige.

Stanna upp lite nu. Ser ni hur enkelt det skulle vara att förvandla ovanstående rader till en bästsäljande bok som lockar turister i tusental till vår stad?

Inte?

Det har redan gjorts. Men i Jan Guillous bok kallas han ARN och med rubriker som ”Här kan den historiske Arn ha vandrat” vallfärdar människor till platser i Västergötland.

Kommun efter kommun kan räkna stålarna medan turisten får sin mythunger stillad med hjälp av guider och berättelser.

Då har Arn ändå inte ens ett spår av sanning i sin person och myten är inte äldre än drygt tio år. Vår egen Fale Bure-story har i alla fall en flerhundraårig tradition och kan direkt kopplas till Sundsvall.

Dessutom har han ett par hundratusen svenskar utspridda över landet som kan räkna sig som hans ättlingar.

Den PR-ansvarige på en kommun eller den centrumchef som inte kan inse vilket sprängstoff det finns i den här historien förefaller vara inkompetent eller feg eller åtminstone ha sällsynt dålig fantasi.

Varför annars väljer man bort möjligheten att resa statyn över Fale?

I Schweiz bygger man hela landets stolthet kring Wilhelm Tell, mannen som sköt ett äpple från huvudet av sin son. Han står staty i snart vartenda hörn, men det är väl ingen som kommer på idén att ta bort dem för att det inte är historiskt belagt att han verkligen funnits. Eller skulle man ta bort Jesusstatyn i RIO bara för att det kom ett gäng argsinta ateister som ifrågasatte korsfästelsen?

Nej, istället tar man vara på historien som den är. Låter folk bilda sin egen uppfattning medan varumärket far över jorden.

Anna-Lena Wessén! Om det nu visade sig att du inte kunde avgöra den goda historien, visa att du åtminstone kan avgöra den goda historian!

Låt statyn resas! Låt myten/historian om Fale bli känd över hela landet. Låt mig få uppleva den dag då folk i min nuvarande hemstad Göteborg inte undrar var Sundsvall egentligen ligger. Ge oss drakar i diasporan en historia bättre än branden att enas kring!

Jag spänner bågen, äpplet ligger på centrumchefens huvud. Det finns kanske bara en chans på miljonen att jag träffar rätt. Men myten har lärt mig att inget är omöjligt. Gör om och gör rätt nu, Ge oss Fale Bure tillbaka, res statyn och ge Sundsvall sin historia tillbaka!


Robert Tjernberg,

Skribent, krönikör och sundsvallsbördig västgöte. 21:a generationen efter den mytiske Fale Bure (om han nu funnits, vill säga).


Signerat: 

Robert Tjernberg